Realtime inzicht in tijden spoorterminals

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een applicatie gelanceerd om het vervoer per spoor naar het achterland efficiënter te maken: OnTrack. Deze applicatie geeft realtime inzicht in het treinvervoer in de Rotterdamse haven en de afhandeling ervan bij de terminal.  Van en naar de haven van Rotterdam lopen meer dan 250 internationale spoorverbindingen. Vervoer per spoor is in toenemende mate van belang …