Exportgroei afgezwakt in januari

Het volume van de goederenexport is in januari 5,5% gegroeid ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Wel is de groei minder sterk dan de twee laatste maanden van het vorige jaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De exportgroei is vooral te danken aan de export van personenauto’s, machines en apparaten. Het CBS hanteert een zogenoemde exportradar, volgens deze radar zijn de omstandigheden voor export in maart gunstiger dan in januari. Goederenexport neemt ongeveer driekwart van de totale export voor zijn rekening.

De goederenexport naar het Verenigd Koninkrijk bleef vorig jaar vrijwel gelijk aan 2016. In totaal ging er voor 39 miljard euro aan goederen over de Noordzee naar het Verenigd Koninkrijk (VK). De waarde van de export naar het VK is vrijwel gelijk gebleven, dit komt onder andere door de dure euro. Sinds er voor een Brexit is gestemd, is de waarde van de Britse pond gedaald ten opzichte van de euro. De vraag naar Nederlandse producten nam hierdoor af, toch zorgde prijsstijgingen voor Nederlandse producten dan de totale waarde niet daalde.

Van alle goederen die naar het Verenigd Koninkrijk zijn geëxporteerd, is ongeveer 20 miljard euro in Nederland geproduceerd, de rest is eerder al naar Nederland geïmporteerd. Deze verhouding was ook in 2016 te zien. Wel was er een verschuiving in soort producten. Er werden meer agrarische producten uitgevoerd en minder industriële producten. Dit komt mede doordat er in 2016 een boorplatform is geëxporteerd.

De export van diensten groeide vorig jaar met 7% ten opzichte van 2016. De dienstenexport kwam daarmee op 21,7 miljard euro. Nederland importeerde voor 19,8 miljard euro aan diensten uit het Verenigd Koninkrijk, een stijging van 4%.

Bron