Wanneer DAP en wanneer DPU bij Incoterms?

Column

De conditie DAT (Delivered At Terminal) werd in 2010 ingevoerd maar werd in 2020 vervangen door DPU. Natuurlijk wordt een dergelijke ingreep niet zomaar gedaan. De ICC (International Chamber of Commerce) heef hier zeker heel wat nachtjes over moeten slapen.

Je haalt een pas ingevoerde regel niet voor slechts 10 jaar binnen. Men had er dus zeker wel redenen voor. De vervanger van DAT werd DPU (Delivered at Place Unloaded). DAP (Delivered At Place) werd zonder meer gehandhaafd. DAP en DPU verschillen niet zo veel. Net zo goed als de met vroeg verlof gestuurde DAT niet veel verschilde van DAP. Eén ding was in ieder geval duidelijk. De T in DAT betekent Terminal en de P’s van DAP en DPU betekenen Place. ‘Minimaal’, zegt de gebruiker, ‘zou het niet duidelijker zijn als men die kleine verschilletjes voor lief neemt en er één conditie van maakt?’

Nog even voor alle duidelijkheid: Dat de goederen werden afgeleverd bij een overeengekomen Terminal. En aldaar gelost. Dat kon niet anders omdat, als de koper na aflevering zijn bestelling ging ophalen, hij er zo over zou kunnen beschikken en ze dus niet zelf uit de container moest zien te krijgen.

DAP – de goederen worden afgeleverd bij een overeengekomen plaats, niet gelost. Daar moest de ontvanger danwel koper zelf maar voor zorgen. Dit lijkt alleszins logisch en niet al te ingewikkeld. Het enige is dat de chauffeur misschien niet onmiddellijk aan de beurt is en dus ‘even’ – een half uur – een uur – een halve dag – een hele dag – zal moeten wachten. Maar ja, hij heeft een retourvracht en hij wil wel graag op tijd zijn bij zijn volgende opdracht.

DPU – Delivered at Place Unloaded. Dus eigenlijk DAT + lossen. Service aan de klant verzekerd. Wat wil je nog meer. Maar nu de praktijk. De chauffeur moet dus zelf lossen. Kan dat nou wel? Hoe komt hij dan aan het benodigde materieel? Moet hij zelf een vorkheftruck meebrengen? Een pompwagentje zou nog wel gaan maar een vorkheftruck… Misschien kan hij een vorkheftruck lenen van de ontvanger. Kost dat nog wat of is de ontvanger zo coulant om het gratis te doen? En stel dat hij die dure vorkheftruck beschadigt. Dus, opgeteld, wat is het beste?

Het beste zou zijn alleen DPU te leveren als de afleverplaats niet gelijk is aan het afleveradres van de koper, maar slechts een neutrale loods ergens in de omgeving. En dat de koper de goederen vervolgens zelf afhaalt. DAP + lossen of misschien DAS (Delivered At Shed) of DAW (Delivered At Warehouse). Die twee condities bestaan weliswaar niet maar DAP en DPU wel en zelf condities formeren en toepassen lijkt me niet raadzaam. Toen DAT nog als zodanig bestond was het advies de T (erminal) te gebruiken voor LCL’s (groepage) en DAP voor FCL’s. Dat zou in ieder geval ook nu kunnen worden toegepast. DPU alleen voor deelzendingen. Het losprobleem opgelost.

Bron: NT