Hoeveelheid scheepsongelukken nam vorig jaar toe

Het aantal ongelukken met schepen is vorig jaar toegenomen, blijkt uit de Safety & Shipping Review 2022 van verzekeringsmaatschappij Allianz. Het waren er volgens de verzekeraar precies 3000. In 2020 was de teller nog gestopt bij 2703 ongelukken.

Rapport Allianz scheepsongelukken

De grootste hotspot van maritieme ongelukken was dichtbij huis: de Britse eilanden. Daar gebeurden 668 scheepsongevallen. Van de drieduizend scheepsongelukken wereldwijd bestond een derde (1311 gevallen) uit machineschade, op een afstandje gevolgd door aanvaringen (222 keer) en branden (178).

Branden

Het betekende dat het aantal branden een flinke groei doormaakte, met 10%, met als meest in het oog springende incidenten de ondergang van de met luxe auto’s volgepakte ro/ro-carrier ‘Felicity Ace’ en het containerschip ‘X-Press Pearl’. Allianz waarschuwde al eerder voor brandgevaar van verkeerd aangegeven containerlading – met name batterijen en chemicaliën – en hamert daar in zijn jaarrapport opnieuw op.

Toch benadrukt Allianz in zijn jaarrapportage vooral de vorderingen die in het afgelopen decennium zijn gemaakt in het veiliger maken van de scheepvaart. Het aantal grote schepen (boven de 100 ton) dat bij scheepsongelukken vorig jaar helemaal verloren ging, kwam uit op 54 (waarvan precies de helft, 27 stuks, vrachtschepen), en dat is volgens Allianz een voortzetting van de ‘laagterecords’ van de afgelopen vier jaar, een periode waarin het aantal verloren gegane schepen schommelde tussen de 48 en 75 vaartuigen.

Een forse verbetering vergeleken met bijvoorbeeld de 127 vergane schepen uit het jaar 2012, aldus de verzekeraar. De gemaakte vorderingen in het veiliger maken van de sector zijn extra indrukwekkend, zo stelt Allianz, als je je realiseert dat de wereldvloot nu veel groter is dan die pakweg dertig jaar geleden was: 130.000 tegenover 80.000 schepen.

Andere zorgen

Toch zijn er naast het probleem van de branden ook nog andere zorgen, meldt Allianz. Met voorop de Russische invasie in Oekraïne, die de scheepvaart volgens de verzekeraar op verschillende manieren schade berokkent. Schepen gingen al verloren, bemanningsleden kwamen om het leven, bunkerolie werd peperduur en de bemanningscrisis, die door het coronavirus al hoog was opgelopen, wordt weer problematischer.

Ook de drukke containermarkt had volgens Allianz vorig jaar negatieve effecten op de veiligheid. De congestie zette arbeiders en faciliteiten extra onder druk, er werden in toenemende mate containers vervoerd met schepen die er helemaal niet voor zijn ontworpen om containers te vervoeren én er werd langer doorgevaren met oude schepen. Al was die laatste ontwikkeling ook al voor de coronacrisis zichtbaar, stelt Allianz. De gemiddelde leeftijd van de schepen die in de afgelopen tien jaar vergingen, was 28 jaar.

Bron: NT

Bron: NT

Rapportage Ongevallen Scheepvaart