Vrachtaanbod op Nieuwe Zijderoute schiet omhoog

CAPACITEITSTEKORT CONTAINERVAART

Het goederenvervoer op de Nieuwe Zijderoute tussen China en de EU steeg vorig jaar met bijna 44% naar 2,3 miljoen ton.  Dat laten de vervoerscijfers van Eurostat zien over de eerste elf maanden van 2020. 

CAPACITEITSTEKORT CONTAINERVAART

In teu is de grens van 500.000 inmiddels overschreden,  meldt intussen de UTLC-ERA, het gemeenschappelijke railbedrijf van de Russische, Kazachstaanse en Wit-Russische staatsspoorwegen.

Stijgend marktaandeel

In totaal werd er over de eerste elf maanden van 2020 zo’n 1,4 miljoen ton (1,1 miljoen ton in 2019) aan goederen uit China ingevoerd over de intercontinentale spoorlijn, terwijl de export bijna een verdubbeling liet zien van 500.000 naar 900.000 ton.

De recente vervoerscijfers van Eurostat laten daarmee zien dat het railgoederenvervoer op de Zijderoute weer wat marktaandeel heeft afgesnoept van de containervaart. Bij de import en export gaat het om een verdubbeling naar respectievelijk 3,1% en 1,7%.

Containervaart

Qua teu ligt het volume op de nieuwe Zijderoute nu halverwege de middellange doelstelling van de UTLC-ERA, dat mikt op 1 miljoen teu binnen vijf jaar.  Voor dit jaar rekent het gemeenschappelijk railbedrijf op een verdere groei in teu van 20%. Het Chinese  Neptune Logistics is nog meer optimistisch en verwacht een groei van 30% voor dit jaar.

Ook de ERFA, de Europese belangenorganisatie van railgoederenvervoerders, zag vorig jaar een sterke stijging van het vrachtaanbod op de Nieuwe Zijderoute en schrijft dit vooral toe aan de capaciteitstekorten in de containervaart op de belangrijke vaarroutes vanuit het Verre Oosten op Europa. ‘Dat heeft ertoe geleid dat partijen naar alternatieven zijn gaan kijken’ , aldus de ERFA.

Bron: Nieuwsblad Transport