Wereldwijde handelsvloot passeert de 2 miljard dwt

Het totale draagvermogen van de wereldwijde handelsvloot is deze maand voor het eerst in de scheepvaartgeschiedenis de grens van 2 miljard dwt (deadweight tonnage) gepasseerd. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van de Britse consultant Clarkson Research.

De nieuwe mijlpaal volgt relatief snel op de passage van de 1 miljard-grens. Die was dertien jaar geleden, in april 2006. De snelle groei vond vooral in de bulkvaart plaats. De aanwas van bulkschepen was goed voor de helft van de totale groei.

Grootte schepen

Tankers droegen 27 procent bij aan de totale toename, containerschepen 15 procent. Niet alleen het aantal vaartuigen nam de afgelopen jaren toe, ook de grootte van de schepen toonde een stijgende lijn. Het gemiddelde draagvermogen van de handelsschepen steeg van 14.238 dwt in 2006 naar 20.755 dwt nu, een groei van 46 procent. Op het gebied van grote maten waren de containerschepen de kampioen: ze namen gemiddeld met 64 procent in omvang toe.

De vloot zal volgens Clarkson Research de komende jaren flink blijven doorgroeien. De consultant verwacht dat de grens van 3 miljard dwt over veertien jaar wordt bereikt.

Bron: Nieuwsblad Transport