Realtime inzicht in tijden spoorterminals

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een applicatie gelanceerd om het vervoer per spoor naar het achterland efficiënter te maken: OnTrack. Deze applicatie geeft realtime inzicht in het treinvervoer in de Rotterdamse haven en de afhandeling ervan bij de terminal. 

Van en naar de haven van Rotterdam lopen meer dan 250 internationale spoorverbindingen. Vervoer per spoor is in toenemende mate van belang voor het vervoer van lading tussen de haven van Rotterdam en het achterland.

Op dit moment gebruiken de meeste terminals hun eigen planningssysteem en standaarden voor het treinverkeer. Informatie-uitwisseling vindt grotendeels plaats via de telefoon en e-mail. De applicatie OnTrack combineert data van verschillende partijen in de railketen en verrijkt deze met algoritmes. Een terminal krijgt in OnTrack beter inzicht in de verwachte en werkelijke vertrektijden van de treinen die de betreffende terminal aandoen. Door de notificaties kunnen alle partijen beter anticiperen op afwijkingen, en hierdoor hun ploegen en capaciteit optimaliseren. Ook voor rail-operators en inland terminals in OnTrack op korte termijn beschikbaar, meldt het havenbedrijf. Begin april start het operationele gebruik door bijna alle vervoerders en terminals die lading vervoeren via de Rotterdamse haven.

Bron: nieuwsbladtransport.nl